Parkering

Vandrarhemmet har ingen egen parkering, men i direkt anslutning till våra fastigheter finns det ett flertal parkeringsplatser (avgiftsbelagda vardagar 9-18 & lördagar 9-15).