Hitta hit

Vandrarhemmet Gamla Gefle är beläget mitt inne i centrala Gävle (c:a 7 min promenad från järnvägsstationen och busstationen).

Inom en radie av c:a 200 meter finns ett 30-tal restauranger och caféer, shopping, livsmedelsbutiker, optiker, skomakare m.m.

Hitta hit gåendes från tågstationen:
Gå ut på Centralplan, i riktning mot centrum.  Gå över gatan och gå snett till vänster in på Kyrkogatan ( i riktning mot Elite Grand Hotel). Ta första vänster (Södra Centralgatan) och passera över Gavleån, via gång- och cykelbron. Direkt efter bron viker Du till höger. Gå rakt fram parallellt med ån c:a 200 m. Gå till vänster in på Petregatan och fortsätt uppför backen. ”Gamla Gefle”, med sina gamla trähus, har Du hela tiden på Din vänstra sida och den mera moderna bebyggelsen på höger. Gatan vrider och vänder på sig och byter därefter namn till Södra Rådmansgatan. På vänster sida knappt 100 m framför Dig  har Du nu vandrarhemmet. Gå in på vandrarhemsgården via den gröna träporten. Framme!