Historik

Före 1791, enligt uppgift 1790, byggde sockerbruksarbetaren och senare skeppstimmermannen Anders Åkerberg huset som ligger i hörnet Övre Bergsgatan – S. Rådmansgatan. Huset har sedan dess blivit både påbyggt och ihopbyggt med andra hus.

histo

Anders Åkerberg dotter Stina tog över huset, och 1818 köpte Stinas makes arbetskamrat huset tillsammans med sin hustru. Den nya ägaren hette Johan Petter Cornelius och hans hustru Ingrid Helena Lundberg.

1862 köpte skoladjunkt Olof Hjalmar Humble gården. När han 1869 blev kyrkoherde i Ovansjö sålde han gården vidare till skräddarmästare O P Nyström. OP Nyström var känd som en av Gävles bästa skräddare och hade en butik på Drottninggatan 18, och arbetslokaler hemma på gården.

1901 köpte Gävle Kommun gården. Innan gården blev vandrarhem fanns här bl.a. biblioteksfilial och dagis.

Uppgifterna är hämtade ur broschyren ”Skeppstimmergårde på söder som blev vandrarhem för turister”.